YOGA UDDANNELSE 2020

HATHA YOGA UDDANNELSE 2020-21

Drømmer du om at blive yogalærer?

Skal du have en af de få pladser?

Kontakt Sabina, hvis du er interesseret i at tage personligt udviklende yogauddannelse hos Your Yoga (mail sb@youryoga.dk)


Uddannelsens primære formål er at give dig et solidt kendskab til yogastillingerne og hvordan du lærer at formidle med respekt for det enkelte menneske!
NÆSTE HOLD STARTER 29. februar 2020

300 timer

”luksus” uddannelse med max. 8 deltagere!


I februar 2020 starter næste hold, hvor du kan uddanne dig til yogalærer hos Your Yoga. Uddannelsen varer 13-14 mdr.

Med fokus på Asanas, teknik, alignment, nærvær og respekt for det enkelte menneske!At tage en yogauddannelse er en tillidssag. Der findes mange yogaformer og mange yogalærere, som formidler på hver sin måde.

Yoga er en rejse og en uddannelse kan være en del af rejsen.


"Jo mere jeg ved, jo mere ved jeg, at jeg intet ved" (Sokrates)

Sådan kan man også have det med yoga og det er efter min overbevisning både sundt og godt. For med den fornemmelse bliver vi ved med at søge viden, være nysgerrige, lade os inspirere, lade os guide og øve os i at mærke efter, om vi er på rette vej.


Enhver uddannelse har et mål og enhver uddannelse har sine tidsmæssige begrænsninger. Du kan altså ikke forvente, at lære ALT om yoga på en 1-årig uddannelse, men du kan læse her om de overordnede linjer for forløbet og se hvor prioriteterne ligger i denne uddannelse.


Det er min dedikation til kvalitet & nærvær i undervisningen, der driver denne uddannelse & jeg vil hellere uddanne nogle få kompetente, dedikerede og engagerede yogalærere end have et stort hold. Læs videre, hvis du er klar til en udviklende og lærerig rejse, som også afhænger af din egen indsats.Hvem kan deltage?

Du skal have et forudgående kendskab til yoga, men der er ingen krav til hvor længe, du har dyrket yoga. Og det er ikke vigtigt, hvilken yogaform du har dyrket.

Du er nysgerrig på at lære mere.

Du kan deltage udelukkende for din egen skyld og du kan deltage, hvis du har et mål om at kunne undervise andre på en kvalificeret måde efter endt uddannelse.

Du er villig til at ”nørde” med stillingerne og lære din egen krop bedre at kende. Derefter skal du være villig til at ”nørde” videre med respekt for at ikke to kroppe er ens!

Du er villig til udvikling uden nødvendigvis at vide, hvor rejsen ender – det betyder, at du skal være åben og vi sammen udvikler din vej, så du kan blive en troværdig yogi, som ved, hvem du selv er og hvor din gave er til at give din viden videre til andre.

Der udbydes en uddannelse på et lille hold. Det er vigtigt, at der er tid til at alle får mest mulig praktisk træning i at undervise samt, at vi får skabt rum til den personlige udvikling. Derfor absolut max. 8 deltagere. Uddannelsen gennemføres med et mindre antal.


Uddannelsens indhold:

Asanas (yogastillinger)

Egen udførelse af stillinger.

Hvordan guider vi andre ind i en stilling? Vi træner den verbale indlæring, den visuelle indlæring og vi bygger på, så du kan guide videre ved blide berøringer.

Hvordan kan vi støtte en stilling via bånd, klodser, tæpper?

Hvad kan vi gøre for at passe på vores kommende elever?

Hvad er formålet med yogastillingen og hvilke begrænsninger møder vi i de forskellige stillinger, og hvordan kommer vi videre?

Vi vil arbejde med Asanas enkeltvis samt i flow. (Det er ikke en vinyasa/flow uddannelse). Vi har fokus på hver enkelt stilling og lærer undervejs, hvordan vi evt. kan sammensætte til yoga i flow.

Sanskrit navne på stillingerne vil løbende blive indlært.


Undervisning

Du vil selv blive undervist samt blive trænet i at undervise andre.

Du vil lære at planlægge en yogatime.

Du vil lære at modtage og give konstruktiv feed back.

Sidst i forløbet skal du på egen hånd undervise dine egne elever.

(Jeg er blevet spurgt om det er nødvendigt at undervise egne elever og med det igangværende hold er det virkelig tydeligt - både for dem selv og mig -, hvor meget der sker i denne periode. JA - det er super vigtigt og du er ikke uddannet yoga lærer uden træning i at undervise. Du kan godt følge undervisningen for din egen skyld og udelade denne del og bliver dermed heller ikke certificeret. Du kan evt. gennemføre denne del senere, efter du har været på alle uddannelsens moduler)

'

Mindfulness øvelser

Under uddannelsen vil vi løbende have fokus på mindfulness.

Du vil blive præsenteret for specifikke øvelser som nemt kan integreres i yogaundervisning.

Du vil stifte bekendtskab med mindfulness i andre sammenhænge – uden for yogamåtten.


Meditationsøvelser

Vi øver simple meditationsteknikker, som er brugbare for de fleste og nemt kan indgå i en yogaundervisning.


Åndedrætsøvelser

Vi gennemgår forskellige åndedrætsteknikker.

Træning af hensigtsmæssig vejrtrækning under udførelse af Asanas.


Afspænding

Du vil blive trænet i at give afspænding. Herunder kropsscanninger, ”temaer” og visualiseringsøvelser.


Yoga filosofi

Vi vil runde de mest grundlæggende principper og baggrunden for yoga. Vi vil ikke bruge timevis på at diskutere yogafilosofi, men der vil være gode bøger til selvstudium og vi vil samle op på de vigtigste elementer på en ”jordnær” måde.


Smagsprøver på andre yogaformer

Du vil under uddannelsen enkelte gange modtage undervisning i andre yogaformer. Det udvider vores horizont, når vi ved at der er andre måder at gøre det på.


Anatomi & Fysiologi

Du vil skulle læse om emnet og vi vil løbende samle op samt ikke mindst integrere viden i undervisningen. Du skal ikke kunne de latinske navne på musklerne, men du skal vide hvordan kroppen hænger sammen. Hvad er muligt i vores forskellige led og hvordan kan vi komme hensigtsmæssigt ind i stillingerne ved at arbejde med musklerne og bindevævet. Hvilken vej kan vi guide vores elever ud fra vores viden om kroppen? Hvordan guider vi når der er "stramt" og hvordan guider vi når der er "overfleksibilitet".


Hvad skal du være opmærksom på?

En yogauddannelse er starten på en rejse i yogaens verden. Det tager tid at opbygge erfaring og finde sig selv i hvilken underviser, du skal være. Du vil blive hjulpet rigtig godt på vej og det er målet, at du vil kunne undervise hold, når du er færdig. Vil du være en dygtig underviser anbefales, at du resten af livet fortsætter din rejse og tager på kurser, workshops m.v. for at videreudvikle dine evner.

Søger du en uddannelse med fokus på den meget spirituelle del af yogaen, bør du søge videre efter en anden uddannelse – vi kommer ikke til at bruge tid på chanting og dybere yogafilosofi. Du vil stifte bekendtskab med enkelte mudras (håndstillinger) men ikke "alle". Vi vil tilgengæld arbejde med energi & flow (ikke nødvendigvis yogastillinger i flow, men flow i vores krop/sind/åndedræt og i forhold til vore omgivelser). Vi vil arbejde med sansning & kropsbevidsthed,  forståelse for egen krop og udvikle forståelse for andres.


Tidsfordeling under uddannelsen 2020/21

ca. 180 kontakttimer og minimum 120 timer yogapraksis på hold og alene (timer kan evt. tages hos Your Yoga). Herudover skal du påregne at lave ”lektier/forberede dig” og tid til at læse samt aflevere en skriftlig rapport.


Kontakttimer 2020-2021

Primært fredage kl. 10.30 - 16.30 samt flere moduler med undervisning både fredage kl. 10.30 - 17.30 og lørdage 9-16


Uddannelses start:

LØRDAG 29/2 2020

Vi mødes både lørdag & søndag 29/2 & 1/3

Lørdag 9-16, søndag 9-13


Øvrige datoer:


Søndag 8/3 er i spil (hvis alle kan) 9-16


Alle fredage er 10.30-16.30, lørdage 9-15

Fredag 3. april

Fredag 24. april

Fredag 15. maj

Fredag 29. maj

Fredag 19. juni & lørdag 20. juni

Fredag 7. august

Fredag 28. august

Fredag 4. september

Fredag 18. september

Fredag 2. oktober

Fredag 23. oktober

Fredag 6. november

Fredag 20. november & lørdag 21. november

Fredag 4. december


2021 kommer senereMed forbehold for mindre ændringer (som meldes ud i god tid og så alle kan få det passet ind - f.eks. vil vi på min. et modul også skulle afsætte fredag aften).


Der er mødepligt på uddannelsen. (selvfølgelig kan man have en allerede planlagt ferie eller blive syg, men det forventes, at du møder op og prioriterer din uddannelse)


På egen hånd

Rul yogamåtten ud derhjemme! Når du forbereder dig til vi skal ses, er det super vigtigt, at du ikke bare læser om stillingerne. Du skal øve/undersøge stillinger/asana hjemme på din egen måtte.


10 undervisninger à 1,5 time af et hold elever (min. 5 – max. 10), som du selv finder. I alt 15 timer.

Derudover kommer x antal timer til forberedelse samt  X timer til skriftlig eksamensopgave. (Kan udføres løbende hen over de 10 uger, hvor du underviser dit hold). Vurdereret timeforbrug ialt 40-50 timer

Fra januar 2021 skal du undervise dit eget hold. Dermed er hele uddannelse gennemført ved din eksamen. Eller du kan gennemføre undervisningsforløbet senere i løbet af 2021 og vil få certificat, når du har gennemført undervisningerne samt afleveret & bestået den skriftlige del.


Deltagelse på alm. hold. Du skal min. 52 gange i løbet af uddannelsesperioden deltage på almindelige yogahold á 1,5 time. Hvis du går hos Your Yoga er det indeholdt i din uddannelsespris (du vil få log in til bookingsystemet fra 1. marts 2020). Du kan ikke påregne, at få plads på Sabinas hold hver uge, men kan booke hold hos vores andre dygtige instruktører & du er yderst velkommen til også at finde andre steder at tage yogatimer for at blive inspireret. Minimum 78 timer.


Du skal føre log bog over dine yogatimer (hvor, hvornår, hvilken yogaform). Du kan gå 1 gang om ugen i 52 uger fra 1. marts 2020 til 31. marts 2021, eller du kan samle flere hold i en uge. Måske deltager du i workshop eller retreat, hvor du samler mange timer på en enkelt weekend. Det er helt op til dig & du kan tage timerne forskellige steder eller i dit lokale yogastudie.


(Deltagelse i workshops, kurser eller retreat ved Your Yoga er ikke indeholdt i din uddannelsespris)


Lektier

Der vil være tekst som skal læses til bestemte undervisninger, da vi vil gennemgå stoffet i fællesskab. F.eks. vedrørende yogafilosofi samt anatomi & fysiologi. Der vil være opgaver, som du besvarer hjemme og vi gennemgår i fællesskab. Vi vil løbende integrere, så vi får viden til at ”hænge fast”. Vi kan jo ikke rende og slå op i bøger, mens vi underviser, så basal viden om kroppen vil vi udvikle til ”paratviden”.

Andre bøger vil være til selvstudium og kan bruges som opslagsværk.

Du vil fra gang til gang skulle forberede at kunne undervise bestemte stillinger. Senere i forløbet skal du undervise i hele sekvenser. I/vi vil skiftes til at give hinanden den afsluttende afspænding.


Det er super vigtigt, at du møder velforberedt op til undervisningsmodulerne. Af hensyn til din egen udvikling & af hensyn til dine medstuderende.


Litteraturliste - Obligatorisk (Du skal selv sørge for at købe/låne dine bøger)

B.K.S. Iyengar – Light on Yoga ca. kr. 200-250,-

B.K.S Iyengar – The path to holistic health ca. kr. 350-400,-

”Nærmere Noget – Filosofien bag yoga” af Simon Krohn ca. kr. 249,-

Anatomi & Fysiologi på en anden måde af Kjeld Brun Jensen, bind 1 & 2 i alt ca. kr. 650-700

(priser er hentet på nettet august 2016)


Herudover vil I blive præsenteret for bøger, som er ”gode at læse”. Nogle vil I på skift kunne låne af mig.


Pris 2020-21

Depositum kr. 5.000,- indbetales ved tilmelding/optagelse (tilbagebetales ikke, hvis du frafalder uddannelsen)

Pris for uddannelsen:

Kr. 29.995,- ved samlet betaling (Restbetaling kr. 24.995 betales senest 1/2 2020)

Der kan også betales i 4 rater à kr. 7.800,- (Sidste rate fratrækkes depositum)

Eller 12 månedlige rater à kr. 2.800,- (sidste 2 mdr.fratrækkes depositum)


Optagelse:

Skriv en ansøgning til sb@youryoga.dk

Vi skal mødes til en personlig samtale, hvorefter du vil få besked på, om du er optaget på uddannelsen


Det er min dedikation til kvalitet i undervisningen, der driver denne uddannelse & jeg vil hellere uddanne nogle få kompetente og dedikerede yogalærere.

Hvem er din underviser:

Sabina Leth Bjerregaard, 48 år

Certificeret Hatha Yogalærer med en 2-årig uddannelse på 480 timer

Certificeret Børneyogalærer

Anatomi & Fysiologi kursus med eksamen.

iRest Yoga Nidra Teacher Training level 1 (& level 2 i oktober 2019)


Derudover deltager jeg løbende i kurser & workshops for at videreudvikle mig. Du kan se mere om mine uddannelser/kurser klik her og under instruktører - klik her


Øvrige uddannelser:

Certificeret True Lead & rideterapeut med hesten som guide

Markedsøkonom


Det laver jeg til daglig:

- underviser hold i Hatha Yoga, Aerial Yoga samt Meditation & Yoga Nidra

- udvikler og underviser Your Yoga Hatha Yoga Uddannelse

- giver enetimer i yogaterapi / meditation som terapi

- giver sessioner med hesten som guide


Min tilgang til yoga er enkel. Det skal være tilgængeligt for alle mennesker og jeg har en dyb respekt for, at hvert menneske er unikt. Det er vigtigt for mig, at mine elever ikke skal leve op til et ideal af en yogastilling. Det er min praktiske erfaring, at alle kroppe ikke nødvendigvis er klar. Det kræver viden om stillingerne og en evne til at guide individuelt, så alle får noget ud af yoga. Vi skal være klædt på til at komme med alternativer. Vi skal øve os i at opdage, når noget måske ikke helt er komfortabelt. Jeg har fokus på alignment - men ikke for alignments skyld - for sikkerhedens skyld. Alignment "med måde" - da vi aldrig skal presse en krop til et givent alignment, hvis den ikke er klar. Viden om alignment er til gengæld en kæmpe gave til at guide den enkelte elev videre i "den rigtige retning".

Mine elever er mine daglige læremestre. Jeg opdager hele tiden nyt - netop fordi vi hver især er unikke.


Jeg laver ikke "hygge-yoga" - vi kan få sved på panden og vi laver HATHA yoga - altså både YANG & YIN - Styrke & stræk. Vi bruger props og alternativer, så alle i princippet kan lave det samme. Jeg siger ofte på mine hold, at vi laver samme stilling, vi har fokus på alignment for at undgå skader, men vi kan/skal ikke gøre noget, som krop & sind ikke er klar til og derfor er der lige så mange udgaver af stillingen, som vi er personer i rummet. Hvis vi har idealer, risikerer vi at skade os selv, når vi ikke kan leve op til dem.

Vi udfordrer os selv og vi laver også "svære" stillinger og lærer at acceptere, at vi ikke alle skal lige langt ind i alle stillinger.

Vi skal øve os i at være i flow - i flow fysisk & mentalt & i flow med vores åndedræt.


Jeg har øvet mig i årevis i at være i flow. Jeg har lært at lytte til min intuition og jeg bliver stadig bedre. Jeg har skippet en erhvervskarriere for at kaste mig ud i at drive et yogastudie. Jeg har hørt folk sige "det kan man da ikke & det kan du da ikke komme til at leve af". Jeg har taget børneyogauddannelse og hørt folk sige "børn laver da ikke yoga". Jeg lytter til min mavefornemmelse og mit yogastudie lever endnu og vi har travlt (og flere instruktører hjælper mig idag) og jo, børn dyrker også yoga!


Jeg er blevet prikket til af mine elever, som har ledt efter en yogauddannelse, men ikke fundet "den rigtige" - " Kan jeg ikke komme i lære hos dig?"


Go with the flow - hvorfor skulle jeg egentlig ikke uddanne nye yogalærere, når jeg har så meget på hjertet. Der er brug for yogalærere der har indsigt og forståelse for yogastillingerne - ikke bare deres formål og forbilledlige udførelse, men især også deres begrænsninger - for det er dem vi møder, når vi underviser helt "almindelige" mennesker & i os selv!

Første Your Yoga uddannelse var i 2017, 2 hold skal til eksamen november 2018 - Det er nu det 3. hold, som du kan søge optagelse på.


Privat er jeg gift og mor til to store børn på 17 & 20 år. Jeg har hund, kat & islandske heste. Bor på landet, hvor der er ro, højt til himlen & natur hele vejen rundt.

Mine heste er mine masters i mindfulness - jeg er med mine heste "på en anden måde" og har uddannet mig til True Lead "Vejen til hestens hjerte - og dit eget" hos Marianne Florman. True Lead handler ikke kun om heste, men i høj grad også om en måde at "være i verden på". Mindfulness og selvindsigt er en stor del af "det at være True Lead" og derfor er det ikke noget helt andet, men i høj grad en forlængelse & supplement til alt det, jeg har lært via yoga & meditation. Jeg ønsker, at  anvende min viden om mennesker og ligeværdigt lederskab, når jeg selv uddanner nye yogier.


Når jeg skriver, at det ikke er en meget spirituel uddannelse, så er det fordi jeg f.eks. aldrig chanter - jeg mediterer ofte, men sjældent med lanvarige gentagelser af mantras. Jeg bruger kun enkelte mudras. (Primære fokus på uddannelsen er udvikling af dine kompetencer i formidling af asana med integration af åndedrætsbevidsthed og afspænding samt en enkel tilgang til mindfulness).

Til gengæld arbejder jeg meget med energi, åndedræt (meditation), og yogaterapi (enetimer - meditation og heling af krop & sind)

Nogle synes måske det er spirituelt, når jeg kan skifte gangart eller retning med min hest på tanke & energi. Energier som i høj grad også kan anvendes i yoga. Nogle synes måske det er spirituelt med visualiseringsøvelser - at man kan forsøge at lave en stilling, tage en pause og se den for sig og lave den igen og opleve, at komme længere ind i stillingen. Nogle synes måske, at det er underligt, at jeg ikke siger det samme til hver enkelt person, når det er den samme stilling de laver. Det er ikke spirituelt for mig - det er bare sådan det er! - at nogen skal arbejde fra et sted og andre fra et andet, hvis der skal ske en udvikling. - at vi også skal lære at spørge indad. For vi ved det godt selv og vi ved meget mere end en yogalærer kan spotte udefra!


Jeg har valgt at lave en uddannelse med flere timer en "normen" på 200 t. Vi har brug for at komme i dybden og jeg er overbevist om, at vi kommer længere på et år på denne måde. Ved at tage dine løbende yogatimer hos Your Yoga, får du indsigt i måden der undervises på og en dybere forståelse for uddannelsens sammensætning. Det er mit mål, at uddanne kvalificerede yogalærere og min "mavefornemmelse" fortæller mig, at vi skal være få & vi skal være i tæt kontakt for, at vi kan udvikle os på bare et enkelt år.


Det er min dedikation til kvalitet i undervisningen, der driver denne uddannelse & jeg vil hellere uddanne nogle få kompetente og dedikerede yogalærere.