Mindfulness

Find ro med

Mindfulness


Tirsdage 17.30 - 19.00


Lukket forløb med samme

deltagere hver gang.


Underviser:

Birgitte Bredahl Sørensen


Mindfulness er 8 tirsdage.

Find ro med

Mindfulness


Tirsdage 17.30 - 19.00
Underviser: Birgitte Bredahl Sørensen, yogalærer & mindfulness instruktørLukket forløb med samme deltagere hver gang.

Kurset er for dig der ønsker at finde mere ro og overskud i hverdagen. 

Og for dig som ønsker værktøjer og viden til at træne bevidst nærvær og opmærksomhed.


Du vil over disse 8 gange få mulighed for at lære dig selv bedre at kende. 

Vi kommer til at arbejde med nogle værktøjer som har hjulpet mig selv til at komme ud på den anden side efter mange års stress som endte i sygdom.

 

Vi vil arbejde med forskellige meditationer og rolige yogastillinger. Som en del af forløbet vil vi også tale om hvordan tanker, følelser og handlinger kan hænge sammen og hvordan vi kan træne at ændre disse mønstre.


Hvis du ønsker at få det fulde udbytte af kurset skal du være indstillet på at lave  hjemmearbejde mellem hver gang. Denne anbefaling kommer både fra forskningsmæssig evidens, men helt bestemt også fra min egen personlige erfaring.


Forløbet er for dig der ønsker at finde mere ro eller måske har du bare har lyst til at lære at meditere og blive mere til stede i livet. 


De værktøjer vi kommer til at arbejde med, er plukket fra forløb, hvor der er forskningsmæssig evidens for at fx udfordringer som stress, depression og angst er blevet reduceret.

 


Mindful betyder bevidst nærvær.

Mindfulness er et engelsk ord, og der findes ikke en direkte dansk oversættelse. Der findes mange forskellige definitioner på ordet mindfulness. Jon Kabat-Zenn definition fra 1994 lyder: “Mindfulness betyder at være opmærksom på en særlig måde: bevidst, i det aktuelle øjeblik og uden at dømme.”

De gamle buddhister har i 1000’erme af år, brugt meditation til at finde den indre ro og balance.

I vesten har vi gennem mange år set et behov for at søge evidens for virkningen af mange ting, dette gælder også meditationstræning. Jon Kabat-Zenn udviklede derfor et 8 ugers forløb som har dannet grundlag for meget forskning, som blandt andet, har vist at der rent fysisk sker ændringer i vores hjerne ved meditationstræning og at vores sind kan ændre sig i retning af at give mere ro og tilfredshed i hverdagen. (Det forskningsbaserede program hedder MBSR)

Inden for den kognitive psykologi, studerer man idag vores mentale processer, det er i princippet mange af de samme ting buddhisterne har haft bevidsthed om og dog ikke dokumenteret på samme måde, som vi gør i vesten. 

 I yogaens filosofi ligger mange af de teknikker, som i dag ligger til grund for det vi betegner som mindfulness. 

Idag bruges mindfulness i behandlingsforløb for f.eks. stress og depression.


Men mindfulness træning kan bruges af alle,

til at finde den indre ro & navigere i en verden, som hele tiden stiller krav til os.

Birgittes undervisningsforløb er baseret på hendes mindfulness instruktør uddannelse og hendes flerårige erfaring som yogalærer samt mange timers egen praksis og fordybelse.

Birgitte Bredahl Sørensen

Yogalærer & Mindfulness instruktør

Birgitte har mange års erfaring med yoga og afsluttede sin første yogaddannelse i 2017 (Uddannet hos Your Yoga v/ Sabina Bjerregaard)

Derudover har Birgitte taget mange yogakurser og workshops.

Før yogaen trænede Birgitte kropsbevidsthed med Alexanderteknink og Mensendick i flere år.


Inden for den mere mentale del har Birgitte stiftet bekendtskab med yogafilofiens meditations- og mindfulness teknikker og har derudover suppleret med følgende uddannelser:

NLP Master Coach

NLP Mindfulness instruktør

Enneagram Practioner

Psykologi på HF, B-niveau.